Ginlong – ממירי מתח לטורבינות רוח ותאים פוטו-וולטאיים

מערכות לחיבור טורבינות רוח ותאים פוטו-וולטאיים לרשת החשמל

חיבור טורבינות-רוח ותאים פוטו-וולטאיים לרשת החשמל הופך לתהליך קל ופשוט, תודות לממירי המתח מתוצרת Ginlong.

המערכת ממירה את האנרגיה המופקת על ידי טורבינות הרוח ותאים פוטו-וולטאיים למתח הניתן לשימוש ברשת החשמל.

מערכות Ginlong מותאמות לעבודה בשילוב עם מקורות אנרגיה נוספים כגון: אנרגיה סולארית וגנרטור דיזל.

מערכות Ginlong מותאמות לעבודה עם מגוון רחב של טורבינות רוח ותאים פוטו-וולטאיים ברמות מתח שונות ומפיקה מתח ביעילות גבוהה.

חברת אוריג'ין גרופ בחרה במערכת זו בשל היותה אמינה, גמישה ומותאמת לשימוש כלל-עולמי.

Ginlong – GCI-2K

מדריך התקנה
תכונות המערכת
מדריך תוכנת המערכת
תרשים חיווט
אישור חברת החשמל

Ginlong – GCI-5K

מדריך התקנה
תכונות המערכת
אישור תקן אוסטרלי